Vietnam Undang-undan

Firma guaman ini terkenal dengan pengurusan yang rapi dan sikap kerja yang berorientasikan misi. Kami pakar dalam menyediakan perkhidmatan undang-undang seperti pendaftaran perindustrian dan komersial serta undang-undang pelaburan asing kepada perusahaan di tanah besar China dan Taiwan. Pasukan profesional kami mempunyai pengalaman yang luas dan tahap profesionalisme yang tinggi, membolehkan mereka mengendalikan pelbagai perkara undang-undang dengan cepat dan berkesan.

Sama ada ia melibatkan pelaburan di Vietnam, menubuhkan kilang atau pelaburan asing, kami boleh memberikan anda sokongan undang-undang yang komprehensif dan nasihat yang tepat. Sebagai firma guaman dengan keupayaan perkhidmatan yang kukuh dan standard profesional yang tinggi, kami komited untuk menyediakan perkhidmatan berkualiti tinggi kepada pelanggan kami. Jika anda memerlukan perkhidmatan guaman, sila berasa bebas untuk hubungi Kami.
 • Vietnam Undang-undang Pelaburan
Vietnam Undang-undang Pelaburan
Terkini Akta Pelaburan Syarikat Vietnam:

Akta Pelaburan Vietnam telah diterima pada Kongres Kelapan ke-13 Kongres Vietnam pada 26 November,2014.Terdapat 7 bab 76 dan 4 lampiran.Akan sebagai 1 Julai,2015 berkesan,menggantikan 2005"Undang-undang pelaburan"

"Vietnam Undang-undang Pelaburan"mempunyai titik-titik baru:

1/Skop permohonan

Akta ini memperuntukkan bagi aktiviti perniagaan pelaburan Vietnam dan,serta Vietnam'pelaburan dalam aktiviti perniagaan asing.

2/objek berkenaan

Undang-undang ini terpakai kepada kedua-dua pelaburan dan pertubuhan-pertubuhan dan individu berkenaan dengan aktiviti-aktiviti perniagaan dan pelaburan

3/Penjelasan kata-kata:

 • Pihak berkuasa pendaftaran pelaburan ertinya suatu pihak berkuasa yang mempunyai sijil pengeluaran,pengubahan dan pembatalan perakuan pendaftaran pelaburan.
 • Pengembangan pelan pelaburan merujuk kepada perkembangan aktiviti perniagaan pelaburan dan saiz pelan semasa,atau pelan pelaburan asal untuk meningkatkan kapasiti pengeluaran,inovasi dan teknologi,mengurangkan pencemaran dan meningkatkan persekitaran pengembangan pelan pelaburan.
 • Pelan pelaburan baru merujuk kepada pelan pelaburan awal,atau dengan pelaburan dan perniagaan pelan semasa dengan aktiviti bebas daripada pelan pelaburan.
 • Pelaburan dan pengurusan merujuk kepada industri pelaburan untuk menubuhkan sebuah organisasi perniagaan untuk melabur dalam pelaksanaan aktiviti-aktiviti pelaburan dan perniagaan;kaedah pelaburannya,termasuk pelaburan syer,pembelian saham,pembelian organisasi komersial pegangan dalam saham;melalui pelaburan kontrak atau pelaksanaan pelaburan Pelan
 • Sesuatu perakuan pendaftaran pelaburan bermakna fail atau elektronik maklumat yang mengandungi fail pada maklumat pelan pelaburan pelabur.
 • Sistem maklumat kebangsaan pelaburan merujuk kepada sistem maklumat profesional yang menjalankan pengesanan,penilaian dan analisis keadaan pelaburan di seluruh negara untuk menyediakan perkhidmatan bagi kerajaan untuk mengurus dan membantu pelabur dalam pelaksanaan aktiviti-aktiviti pelaburan dan perniagaan.
 • Kontrak pelaburan dalam bentuk perkongsian awam atau swasta(selepas ini dirujuk sebagai kontrak PPP)ertinya suatu kontrak yang ditandatangani antara pihak berkuasa pelaburan dan perusahaan oleh pihak berkuasa kerajaan dan program untuk menjalankan pelan pelaburan mengikut Perkara 27 Undang-undang ini.
 • kawasan eksport pemprosesan merujuk kepada kawasan perindustrian yang mengkhusus dalam pengeluaran barangan eksport,penyediaan produk eksport dan terlibat dalam perniagaan eksport.
 • Pelabur asing merujuk kepada individu yang mempunyai kewarganegaraan asing dalam aktiviti pelaburan dan perniagaan di Vietnam atau organisasi yang ditubuhkan di bawah undang-undang asing.
 • Seorang pelabur domestik yang merupakan organisasi peribadi dengan kewarganegaraan Vietnam atau sebuah organisasi perniagaan yang mempunyai pelabur asing sebagai pemegang saham atau ahli.
 • organisasi perniagaan bermakna sebuah organisasi yang ditubuhkan dan teratur selaras dengan peruntukan Akta Vietnam,termasuk perusahaan,koperasi,bersama-koperasi Koperasi dan organisasi lain yang menjalankan aktiviti pelaburan dan perniagaan.

4/pelaburan yang dilarang dalam projek-projek perindustrian

 • Lampiran yang disenaraikan di Lampiran 1 Undang-Undang Lampiran ini Undang-Undang ini;
 • Bahan kimia dan mineral yang disenaraikan di Lampiran 2 Undang-Undang ini;
 • Hidupan liar dan haiwan spesies yang disenaraikan di Lampiran 1 kepada Konvensyen mengenai Jualan Antarabangsa dan Pembelian Haiwan dan Tumbuhan Liar dan Terancam;operasi pelbagai haiwan terancam liar dan tumbuhan spesimen dengan sumber semula jadi yang disenaraikan dalam Kumpulan 1 dalam Lampiran 3 Undang-Undang ini;
 • Operasi untuk menjual musim bunga;
 • penduduk,penjualan organ dan tisu manusia;
 • Penting untuk pembiakan berjantina manusia.

5/pelaburan dan pengurusan projek-projek perindustrian bersyarat

 • Syarat-syarat pelaburan dan operasi projek-projek perindustrian di Lampiran 4 Undang-undang ini adalah berdasarkan kepada Akta Vietnam,Pengumuman dan Penyertaan Vietnam dalam Konvensyen Antarabangsa.semua kementerian,jabatan,orang'perhimpunan s,orang'jawatankuasa s di semua peringkat,organ-organ,organisasi dan individu lain,tidak boleh dikeluarkan keperluan pengurusan pelaburan bersyarat.
 • pelaburan bersyarat dan operasi hendaklah memenuhi objektif yang dinyatakan dalam butiran 1 Perkara ini dan hendaklah memastikan bahawa ia dibuka,jelas,objektif dan dikurangkan oleh masa dan kos pelaburan.
 • pelaburan bersyarat dan operasi industri dan pelaburan dan operasi keadaan industri,harus diterbitkan dalam pendaftaran syarikat daripada rangkaian maklumat negara.

6/Pelaburan dan Jaminan perniagaan di Tukar

 • Jika tawaran pelaburan yang ditetapkan dalam keluaran baru adalah lebih baik daripada pilihan pelaburan yang dinikmati oleh pelaburan,pelabur boleh,mengikut undang-undang baru,menikmati tawaran baru semasa baki tempoh pelan pelaburan asal.
 • Peruntukan di atas tidak terpakai kepada perubahan dalam undang-undang undang-undang kerana pertahanan negara,keselamatan negara,keselamatan susunan sosial,moral sosial,kesihatan awam dan perlindungan alam sekitar sebab.
 • tidak boleh terus memohon konsesi pelaburan,tunggal berikut atau sebahagian daripada langkah-langkah yang perlu dipertimbangkan:
  ■mengimbangi kerosakan sebenar daripada cukai pendapatan atas pelaburan;
  ■menukar objektif pelan pelaburan;
  ■membantu para pelabur untuk meningkatkan kerosakan.
 • Pelabur hendaklah mengemukakan suatu permohonan bertulis dalam tempoh 3 tahun dari tarikh permulaan kuat kuasa Akta yang baru.


7/pilihan pelaburan berkenaan dan objek

Sebahagian atau pelan pelaburan keseluruhan semasa pelaksanaan permohonan adalah lebih rendah daripada kadar operasi korporat umum cukai;pelepasan cukai perniagaan.

8/menikmati objek konsesi pelaburan

 • Pengeluaran produk elektronik,produk jentera penting,jentera pertanian,kereta,bahagian-bahagian auto,pembinaan kapal
 • Pengeluaran industri tekstil dan pakaian,industri kasut kulit dengan barangan perusahaan
 • Pengeluaran produk teknologi maklumat,perisian,kandungan digital
 • Koleksi,pemprosesan dan pemprosesan atau penggunaan semula sisa
 • orang's Dana Kredit,mikro Kredit Pertubuhan
 • Dengan saiz lebih daripada 6 trilion VND,dan daripada pengeluaran sijil pendaftaran pelaburan atau keputusan untuk mendapatkan niat pelaburan dalam tempoh 3 tahun dari tarikh dana sekurang-kurangnya 6 trilion pelan VND
 • Melabur di kawasan luar bandar mempunyai lebih daripada 500 program buruh


9/bantuan pelaburan

 • Pelbagai bentuk pelaburan
  ■Membantu dalam pembangunan sistem struktur teknikal sosial dan infrastruktur di dalam dan di luar skop projek-projek pelaburan
  ■Membantu dalam latihan dan pembangunan sumber manusia
  ■Membantu dalam kredit
  ■untuk memberi bantuan nasihat pengeluaran dan tapak operasi;untuk membantu pengeluar untuk bergerak di luar bandar;
  ■membantu dalam penyediaan pemindahan teknologi dan teknologi;
  membantu dalam membangunkan pasaran dan menyediakan maklumat;
  ■menyediakan R&bantuan D.

10/pembangunan kawasan perindustrian,tinggi-taman teknologi,perumahan ekonomi rumah buruh,kejuruteraan perkhidmatan dan kerja-kerja awam

-Menurut pelan pembangunan keseluruhan zon perindustrian,tinggi-taman teknologi dan zon ekonomi diperiksa oleh organ kuasa,rakyat wilayah'jawatankuasa s merancang untuk merancang dan menggunakan tanah,membangunkan kawasan perindustrian,tinggi-taman teknologi,kawasan ekonomi​​pekerjaan Residential buruh,kejuruteraan perkhidmatan dan kerja-kerja awam.
Agensi-agensi kerajaan yang mempunyai kesukaran dalam menggunakan tanah untuk membangunkan kediaman,kejuruteraan perkhidmatan dan kerja-kerja awam di kawasan perindustrian,tinggi-taman teknologi dan bidang pekerjaan di zon ekonomi,pihak berkuasa kerajaan boleh menukar rancangan pembangunan perindustrian untuk melepaskan beberapa Pembangunan tanah kediaman,perkhidmatan dan kerja-kerja awam.

25/pengeluaran prosedur pendaftaran pelaburan

 • Prosedur untuk mengeluarkan sijil pendaftaran pelaburan:
  ■pelan pelaburan untuk pelabur asing;
  ■Pasal 23(1)Undang-undang ini mengatur pelan pelaburan organisasi perniagaan.
 • Tidak perlu untuk mengeluarkan suatu perakuan pendaftaran pelaburan:
  ■pelan pelaburan yang dimiliki oleh pelabur tempatan;
  ■Pasal 23(2)Undang-undang ini mengatur pelan pelaburan organisasi perniagaan.
  ■Pelaburan dibuat dalam bentuk saham,pembelian organisasi komersil dan dana ekuiti.

26/Prosedur untuk mengeluarkan sijil pendaftaran pelaburan

-Pihak berkuasa pendaftaran pelaburan hendaklah,dalam tempoh 5 hari bekerja dari tarikh penerimaan keputusan niat pelaburan,mengeluarkan suatu perakuan pendaftaran pelaburan kepada pihak yang melabur untuk pelan pelaburan bagi permohonan keputusan niat pelaburan mengikut Perkara 30,31 dan 32 Undang-Undang 'The
-Prosedur untuk mengeluarkan sijil pendaftaran pelaburan mengikut peruntukan yang berikut untuk pelan pelaburan lain:
A)pelabur yang menyerahkan dokumen itu kepada pihak berkuasa pendaftaran pelaburan selaras dengan peruntukan Perkara 33,ayat 1 Undang-undang ini;
B)Pihak berkuasa pendaftaran pelaburan hendaklah mengeluarkan suatu perakuan pendaftaran pelaburan dalam tempoh 15 hari selepas menerima perintah lengkap.Jika penolakan itu dibuat,pelabur akan dimaklumkan secara bertulis dan sebab itu diberikan secara terperinci.

27/isu,mengubah dan membatalkan perakuan pendaftaran pelaburan

 • zon perindustrian,pemprosesan zon eksport,tinggi-taman teknologi dan jawatankuasa pengurusan zon ekonomi untuk menerima,mengubah dan membatalkan kawasan perindustrian,pemprosesan kawasan eksport,tinggi-taman teknologi dan pelaburan zon ekonomi dalam kes sijil pendaftaran pelaburan.
 • Pelaburan dan Pelaburan Office menerima,perubahan dan membatalkan sijil pendaftaran pelaburan untuk kes pelaburan di luar kawasan perindustrian,zon eksport pemprosesan,yang tinggi-taman teknologi dan zon ekonomi,kecuali sebagaimana yang diperuntukkan dalam perenggan 3 Perkara ini.
 • Pejabat pelaburan ditubuhkan atau dicadangkan untuk menubuhkan ruang pejabat utama,pejabat perhubungan untuk melaksanakan perancangan pelaburan lokasi dewan pelaburan pelaburan untuk menerima,mengubah dan membatalkan peruntukan yang berikut dalam perakuan pendaftaran pelaburan pelan pelaburan:
  ■Pada masa yang sama dalam beberapa majlis perbandaran pusat dan pelan pelaburan wilayah;
  ■pelan pelaburan untuk kawasan perindustrian,pemprosesan dan eksport zon,tinggi-taman teknologi dan zon ekonomi.

28/sijil pendaftaran Pelaburan

 • Pelaburan kod pelan.
 • Nama dan alamat pelabur.
 • Pelaburan nama pelan.
 • Pelaburan lokasi pelaksanaan pelan;penggunaan kawasan tanah.
 • objektif pelan pelaburan dan skala.
 • dana pelan pelaburan(termasuk pelaburan dalam saham dan mengumpul dana),saham dan meningkatkan sumber kemajuan pembiayaan.
 • Rancang tempoh program yang.
 • Kemajuan pelaksanaan projek pelaburan:kemajuan pembinaan pembinaan modal dan aktiviti pembinaan projek(jika ada);pelaksanaan projek dan pelaksanaan sasaran pelan utama;pelaksanaan program ini secara berperingkat-peringkat perlu detail matlamat pelaksanaan,tempoh dan kandungan setiap peringkat.
 • Nikmati pelaburan keutamaan,bantuan pelaburan dan syarat yang terpakai dan asas(jika ada).
 • Pemohon adalah layak untuk pelan pelaburan(jika ada).

29/menukar sijil pendaftaran pelaburan

Menukar permohonan untuk sijil pendaftaran pelaburan;
Untuk memohon perubahan dalam perakuan pendaftaran pelaburan pada masa pelaksanaan laporan pelan pelaburan;
Keputusan pelaburan untuk menukar sijil pendaftaran pelaburan;
Pasal 33,perenggan 1,B,C,D,E,F,G-undang ini dan maklumat mengenai perubahan yang berkaitan.

30/menukar sijil pendaftaran pelaburan

 • Dalam masa 10 hari bekerja dari tarikh penerimaan dokumen permohonan yang lengkap,menerima kuasa pelaburan berdaftar untuk menukar sijil pendaftaran pelaburan;
 • Jika anda menolak untuk menukar sijil pendaftaran pelaburan,anda perlu memberitahu pelaburan dan menjelaskan sebab-sebab secara terperinci.
 • Dalam hal rancangan untuk mempunyai keputusan niat pelaburan,apabila sasaran pelan pelaburan yang berkaitan,lokasi pelaburan,teknologi utama,menambah atau mengurangkan lebih 10%,jumlah pelaburan,tempoh pelaksanaan,menukar pelaburan atau mengubah apa pelaburan(Jika mana-mana),pihak berkuasa pendaftaran pelaburan untuk menukar sijil pendaftaran pelaburan,niat pelaburan untuk menentukan prosedur.


36/Penamatan pelaburan merancang aktiviti

 • Walaupun invester yang tidak mempunyai apa-apa pembaikan
 • pelabur tidak akan pergi melalui formaliti mengubah lokasi pelaburan dalam tempoh 6 bulan dari tarikh apabila kerajaan menggunakan tanah itu atau tidak dibenarkan untuk terus menggunakan lokasi pelaburan.
 • Tidak lagi menjadi aktif dalam pelan pelaburan,dan sejak pemberhentian aktiviti dalam tempoh 12 bulan,pihak berkuasa pendaftaran pelaburan tidak boleh dengan pelaburan atau pelaburan wakil undang-undang hubungan;
 • 12 bulan selepas pendaftaran pihak berkuasa pendaftaran pelaburan,pelabur tidak melaksanakan atau tidak mempunyai keupayaan untuk melaksanakan dan,mengikut Perkara 46 Undang-undang ini,
 • Vietnam Investment Company
  none
  none
  999999999 http://schema.org/InStock USD 2020-12-31
  90out of 100based on 100user ratings
Professional Law Services