Βιετνάμ Εταιρείας Μη

Η δικηγορική μας εταιρεία στο Βιετνάμ είναι γνωστή για τον επαγγελματισμό της και ειδικεύεται στην παροχή νομικών συμβουλευτικών υπηρεσιών σχετικά με την εγγραφή εταιρειών και τους εταιρικούς κανονισμούς σε εταιρείες της Ταϊβάν και της ηπειρωτικής Κίνας. Επιμένουμε να λειτουργούμε με ακεραιότητα, να επιλύουμε τις νομικές ανάγκες των πελατών μας με επαγγελματική στάση και να ολοκληρώνουμε διάφορες υπηρεσίες με υψηλή απόδοση. Εάν χρειάζεστε γρήγορη και αξιόπιστη νομική υποστήριξη, παρακαλούμε επικοινωνήστε μαζί μας σήμερα.
  • Βιετνάμ Εταιρείας Μητρώο
Βιετνάμ Εταιρείας Μητρώο
Βιετνάμ εγγραφής της εταιρείας,οι τελευταίες απαγορευμένα αντικείμενα

Στις 26 Νοεμβρίου,2014,ο Επενδυτικός Νόμος που ψηφίστηκε από την έβδομη Εθνική Συνέλευση την 1η Ιουλίου,2001 τέθηκε σε ισχύ την 1η Ιουλίου,2015,στη θέση των σημαντικών αλλαγών στο νόμο Επενδύσεων του 2005,ιδίως την απαγόρευση των επενδύσεων,των επενδύσεων υπό όρους και τη μεταρρύθμιση διαδικασίες διαχείρισης επενδύσεων.

Διατάξεις στην απαγόρευση των επενδύσεων,βιομηχανία λειτουργίας;επενδύσεων υπό όρους,βιομηχανία λειτουργίας

Η πιο σημαντική αλλαγή στο επενδυτικό νόμο το 2014 είναι η δημιουργία ενός διαφανούς νομικής βάσης μέσω της απαγόρευσης των επενδύσεων,κανονισμούς λειτουργίας της βιομηχανίας και των επενδύσεων υπό όρους,κανονισμούς λειτουργίας της βιομηχανίας,ο νόμος δεν απαγορεύει την επένδυση της βιομηχανίας για τη διασφάλιση της εφαρμογής των πολιτικών ελευθεριών,το δικαίωμα εκμετάλλευσης των συνταγματικών αρχών.
Σύμφωνα με τον αποκλεισμό(επιλογή)μέθοδο στο 2014 επενδυτικό νόμο να συλλέγουν,ελέγχει και να καθορίζει τους όρους με τους όρους της επένδυσης,λειτουργίας και την απαγόρευση της λίστας της βιομηχανίας επενδυτικές πράξεις βοήθησε να καινοτομήσει τις βασικές αρχές της ισχύουσας νομοθεσίας,επενδυτές μόνον από το νόμο για να επιτρέψει μόνο τις επενδύσεις,Μέσα από αυτό το δίκαιο δεν απαγορεύει ή να απαιτούν οι συνθήκες πρέπει να είναι ελεύθερα επενδύσεων,που λειτουργούν όλες τις βιομηχανίες.
Ειδικά,σύμφωνα με το νόμο για την καθοδήγηση της εφαρμογής του επενδυτικού νόμου,επιχείρησης και εμπορικού δικαίου να επανεξετάσει και να διαγράψετε επικάλυψη των επιχειρήσεων και την απαγόρευση των επενδύσεων σε βιομηχανικά σχέδια.
Βιετνάμ εγγραφής της εταιρείας θα πρέπει να δώσουν προσοχή στο Βιετνάμ Επενδυτικού Νόμου το άρθρο 6 των προτεινόμενων επενδυτικών σχεδίων περιλαμβάνουν:
(Εγώ)τα φάρμακα που παρατίθενται στο προσάρτημα 1 του παρόντος νόμου;
(ii)οι χημικές ουσίες και μέταλλα που απαριθμούνται στο προσάρτημα 2 του παρόντος Νόμου;
(iii)διάφορα δείγματα της άγριας πανίδας που απαριθμούνται στο προσάρτημα 1 της Σύμβασης για τη Διεθνή Πώληση και Αγορά των άγριων ζώων και φυτών;η λειτουργία των διαφόρων άγριων απειλούμενων ζωικών και φυτικών ειδών φυσικής προέλευσης που περιλαμβάνονται στην ομάδα 1 του προσαρτήματος 3 του παρόντος Νόμου;
(iv)λειτουργίας να πουλήσει το ελατήριο;
(V)η πώληση του πληθυσμού,ανθρωπίνων οργάνων και ιστών;
(vi)για το ανθρώπινο σώμα ασεξουαλική αναπαραγωγή.

Επενδύσεις και τη διαχείριση των βιομηχανικών σχεδίων υπό όρους

Σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία στην επενδυτική έρευνα 386 και λειτουργεί με βάση τους όρους της βιομηχανίας,ο νόμος ορίζει τον κατάλογο των επιχειρήσεων επενδύσεων που λειτουργούν αρχές:
Πλέον η κατάργηση των όρων της βιομηχανίας και των επενδύσεων είναι παράλογο,ασαφής και πολύπλοκες διαδικασίες για να καλύψουν το κόστος των επενδυτών.
Πλέον τροποποιήσεις ορισμένων επενδυτικών και των λειτουργικών συνθηκών, σύμφωνα με την αρχή να μειώσει την εξουσία του κράτους για να επιβεβαιώσει ή να εγκρίνει.Τυπική κατεύθυνση για να λάβει το κύριο μέτρο είναι να δημοσιεύουν τις διατάξεις του προτύπου να αναμένουν οι επενδυτές να επιτύχουν τη δική τους καταγραφή και διαχείριση των οργανισμών μπορεί να ελέγξτε πρώτα.
Ενημέρωση ακριβείς στο όνομα και ορισμένα συστήματα του κλάδου για επενδύσεις και λειτουργικές συνθήκες είναι πιο ακριβή και διαφανή αντανακλάται σε αυτό το θέμα,για την επίτευξη των διατάξεων του νόμου για να αποφευχθούν οι επικαλύψεις και να διευκολυνθεί η πραγματοποίηση.

1.Βάσει των παραπάνω αρχών,267 βιομηχανίες που απαριθμούνται στο προσάρτημα 4 του παρόντος Νόμου

01/7/2016 Ο νόμος προβλέπει επίσης την αναθεώρηση των διαφόρων καταστάσεων της βιομηχανίας και των επενδύσεων.Επομένως,οι προϋποθέσεις επένδυσης και λειτουργίας της βιομηχανίας μπορεί να καθοριστεί μόνο στο επενδυτικό νόμο,και για κάθε βιομηχανία επενδύσεων και λειτουργίας υπό όρους ειδικές προϋποθέσεις που προβλέπονται από τους νόμους,διατάγματα,συμφώνησε με το Βιετνάμ για να συμμετάσχει στις διατάξεις διεθνών συνθηκών.Ως αποτέλεσμα της εφαρμογής του νόμου(1 Ιουλ,2015)από την ημερομηνία έναρξης ισχύος,η απαγόρευση των επενδύσεων και λειτουργίας βιομηχανιών και επενδυτικών συνθηκών και της λειτουργίας των νομικών κανόνων θα λήξει την επιβολή.Οι όροι που χρησιμοποιούνται σε 267 κλάδο των επενδύσεων και της διαχείρισης υπό όρους απελευθέρωση του παραρτήματος 2014 επενδυτικός νόμος έχει διατάξεις της συμφωνίας θα πρέπει να εξακολουθήσουν να ισχύουν έως την 1η Ιουλίου,2016.

2.Σύνταγμα και τις διεθνείς συνθήκες που το Βιετνάμ είναι μέλος της χώρας,να παγιώσει και να βελτιώσει την εγγύηση του συστήματος σύμφωνα με την επενδυτική

Επενδυτικού Νόμου το 2014 για να συνεχίσει να διατηρεί το σύστημα και την αρχή της ασφάλειας επενδύσεων έχει προβλεφθεί για το 2005 επενδυτικός νόμος,ενώ η βελτίωση του συστήματος και έχουν αρχές έχουν αναθεωρηθεί,συμπληρώνεται ως εξής:
Ενημερώστε το κράτος για να προστατεύσει την ιδιοκτησία της περιουσίας του επενδυτή και σύμφωνα με τις διατάξεις του Συντάγματος στην εθνικοποίηση των περιουσιακών στοιχείων των επενδυτών στη δέσμευση για την κατάλληλη αποζημίωση και δίκαιες.
τελειοποίηση Βιετνάμ's δέσμευση για την εγγύηση ίσης μεταχείρισης μεταξύ όλων των επενδυτών, σύμφωνα με τις διεθνείς συνθήκες.Η επίδραση της αλλαγής των νομικών κανόνων σχετικά με τις δυσμενείς επιπτώσεις για τους επενδυτές έχει αναλάβει την υπόθεση των επενδύσεων παραχωρήσεις για τη βελτίωση των διατάξεων της αρχής της λήψης προς τα πίσω.Επομένως,προκειμένου να λάβει το πιστοποιητικό επιστροφής μεταξύ των επενδυτών να επιστρέφουν το πιστοποιητικό επενδύσεων μεταξύ των επενδυτών και των επενδυτών που δεν ανήκουν σε αυτή τη διαδικασία,ο νόμος έχει αποσυρθεί από την επένδυση προτίμηση να αναλάβει τη μη-αναδρομική αρχή που ορίζεται στο πιστοποιητικό εγγραφής επένδυση.

3.Να συνεχίσει τη μεταρρύθμιση των διοικητικών διαδικασιών,ενώ στην υλοποίηση των επενδυτικών προγραμμάτων για τη βελτίωση της ευθύνης των επενδυτών.

2014 επενδυτικός νόμος ήταν να κατανοήσουν,απλή και προστατεύουν την τάση των επενδύσεων εθνική διαχείριση ισχυρή μεταρρύθμιση των διοικητικών διαδικασιών,σημαντικές αλλαγές,συμπληρώνονται από τα περιεχόμενα περιλαμβάνουν:
Πρώτα,για εγχώριοι επενδυτές έχουν ακυρωθεί την έκδοση των διαδικασιών βεβαίωσης εγγραφής των επενδύσεων(άρθρο 36).
Δεύτερος,ο νόμος έχει απλοποιήσει τις διαδικασίες,διαδικασίες και διαδικασίες,και μείωσε τη διάρκεια έκδοσης μόνο 15 ημέρες,και όχι 45 ημερών το μεγαλύτερο χρονικό διάστημα της καταγραφής των διαδικασιών πιστοποιητικό ξένων επενδύσεων(άρθρο 37).
Με την απλούστευση των διοικητικών διαδικασιών,ο νόμος έχει προστεθεί στο αποτέλεσμα της αύξησης της υλοποίησης του επενδυτικού προγράμματος.Οι ακόλουθες διατάξεις έχουν γίνει:για τη συμπλήρωση των διατάξεων της εφαρμογής των υποχρεώσεων του προγράμματος με τη μορφή των ασφαλειών;να συμπληρώσει την εισαγωγή της τεχνολογίας,εξοπλισμού και μηχανικών της ποιότητας του επενδυτικού προγράμματος Οι διατάξεις της αναγνώρισης των ειδικών συνθηκών και διαδικασιών για να επιβεβαιώσετε την εφαρμογή του παρόντος προγράμματος,η ευθύνη των επενδυτών και η μονάδα διαχείρισης περιοχής να επιλύσουν την εξουσία να βελτιωθεί η μεταφορά των επενδυτικών προγραμμάτων,επιμηκύνει την επένδυση προόδου για την αναστολή επενδυτικές δραστηριότητες,να ανακτήσει το πιστοποιητικό εγγραφής επενδύσεις και το τέλος των δραστηριοτήτων του επενδυτικού προγράμματος.
Τρίτος,προκειμένου να επενδύσουν σε δραστηριότητες του προγράμματος και των δραστηριοτήτων εγγραφής των επιχειρήσεων,να ακυρώσει την έκδοση των πιστοποιητικών των επενδύσεων και βεβαίωση εγγραφής των επιχειρήσεων για τη μεταρρύθμιση του εγκατάσταση ξένων-διαδικασίες χρηματοδοτούνται από τις επιχειρήσεις.Μετά την έκδοση της άδειας κυκλοφορίας επενδύσεων,Οι ξένοι επενδυτές έχουν τη δυνατότητα να δημιουργήσουν επιχειρήσεις στη μονάδα εγγραφής των επιχειρήσεων, όπως οι εγχώριοι επενδυτές.
Επιπλέον,προκειμένου να λάβει περισσότερες από 51%απο τα παραπανω-αναφέρθηκε επιχειρήσεις ή ξένους επενδυτές με περισσότερα από 51%των επιχειρήσεων που κατέχουν επενδυτές ξένου κεφαλαίου'όρους και τις διαδικασίες ως βάση για την ενιαία διαδικασίες των επενδύσεων και τις προϋποθέσεις για αυτή την επιχείρηση,ο νόμος κατέστησε σαφές ότι της επιχείρησης.Το υπόλοιπο της κατάστασης,όπως οι εγχώριοι επενδυτές να λάβουν τις διαδικασίες και τους όρους των επενδύσεων.
Τέταρτος,οι επιχειρήσεις που εξαιρούνται από τις επενδυτικές διατυπώσεις σύμφωνα με το νόμο,εκτός από τις ξένες κοινοπραξίες,η αγορά μετοχών,το ποσό των μετοχών που επενδύονται στις συνθήκες των επενδύσεων και των επενδύσεων των επιχειρήσεων που δραστηριοποιούνται στις επιχειρήσεις να λάβουν ξένους επενδυτές,ή ξένες κοινοπραξίες,μερίδια αγοράς,κοινή κεφάλαια επιχειρηματικών συμμετοχών Μετά την κατοχή της πάνω από 51%του εγγεγραμμένου κεφαλαίου των επιχειρήσεων,η νομική πλευρά για να επιτρέπουν στους ξένους επενδυτές άμεσα να αλλάξει την υπόθεση των ξένων επενδυτών για να αλλάξετε την κατάσταση των κοινοπραξιών,η αγορά μετοχών,διαδικασίες κεφαλαίων ξένη κοινοπραξία.
Για την αναθεώρηση της διαδικασίας αυτής,ο νόμος έχει σαφώς το πεδίο εφαρμογής του επενδυτικού νόμου και των κινητών αξιών τους νόμους για την αγορά μετοχών,το οποίο ορίζει την ξένη κοινοπραξία,η αγορά μετοχών και η λειτουργία της κοινοπραξίας,και οι προϋποθέσεις ότι οι ξένοι επενδυτές θα πρέπει να συμμορφώνονται με.

4.Προκειμένου να βελτιωθεί η ποιότητα των επενδύσεων και των επενδύσεων για την προσέλκυση αποτελέσματα,βελτιώσει τις προτιμησιακές πολιτικές επενδύσεων

Προκειμένου να διασφαλιστεί η ελκυστικότητα του προγράμματος επενδύσεων,η ποιότητα του υψηλού-κλάδο της τεχνολογίας,η σύγχρονη τεχνολογία,η κλίμακα του προγράμματος παραγωγής,η χρήση πολλών εργαζομένων στις αγροτικές περιοχές των επενδυτικών προγραμμάτων,αμοιβαίας βοήθειας βιομηχανικά προϊόντα,επενδύσεις σε πολιτιστικές και κοινωνικές πτυχές της πραγματικής πρόγραμμα(ιατρικός,Εκπαίδευση,της επαγγελματικής κατάρτισης,Πολιτισμός.....)Ο νόμος έχει βελτιώσει την προτιμησιακή κλάδο των επενδύσεων και τη χρήση των προνομιακούς όρους,η αρχή του τρέχοντος επενδυτικού νόμου.Εν όψει της υπερβολικής επένδυσης σε ξεπερνώντας όλα τα προγράμματα που είναι μέρος της περιοχής επένδυσης προτιμήσεις,ο νόμος προβλέπει τις περιφερειακές πρότυπα για την ανάπτυξη του προγράμματος ορυκτών και την παραγωγή και τη λειτουργία των εμπορευμάτων, σύμφωνα με την ειδική πώληση των αγαθών.Το σύστημα φορτίου αποτελεί το αντικείμενο των ειδικών τιμολογίων πωλήσεων.ο

5.Βελτίωση του συστήματος ταξινόμησης για τις επενδυτικές δραστηριότητες και την αποτελεσματική βελτίωση της εθνικής διαχείρισης

Προκειμένου να εξασφαλιστεί η αποτελεσματικότητα των ενεργειών εθνικής διαχείρισης,το αποτέλεσμα είναι σημαντική για τις μεγάλες,μεγάλες και επιρροή βιομηχανίες,περιφερειακά προγράμματα επενδύσεων,ο νόμος έχει προστεθεί αρχή,διαδικασίες για να αναγνωρίζει το Κοινοβούλιο,ο υπουργός κυβέρνηση του πρωθυπουργού,δήμος,επαρχιακή επενδυτική επιτροπή που ανατέθηκε από τις διατάξεις του κοινοβουλίου,ο υπουργός της κυβέρνησης προνομιακή αναγνώριση της αρχής του προγράμματος βάσει της διαδοχής,νομιμοποίηση και την τελειοποίηση των λεπτομερειών των διατάξεων και καθοδήγηση για την υλοποίηση των επενδυτικών νόμων της ορισμένες από τις διατάξεις του Κοινοβουλίου 2010/06/19 49/2010/αριθμός QH12 των σχετικών διατάξεων της Κυβέρνησης και της Κυβέρνησης του 2006/06/22 108/2006/ΝĐ-CP συμφωνήθηκε από τις διατάξεις.
Για την εθνική κατανομή,εκμίσθωση γης και τη μετατροπή της χρήσης της γης του προγράμματος για τη συμπλήρωση των δήμων,η επαρχιακή επιτροπή της επένδυσης υποδοχής να αναγνωρίσουν τις διατάξεις της αρχής.Η αναίρεση αυτού του περιεχομένου είναι για τους δήμους,η επαρχιακή επιτροπή της επένδυσης υποδοχής να αναγνωρίσει την αρχή της τυποποίησης του προγράμματος και την απλούστευση των διοικητικών διαδικασιών.Επομένως,η μονάδα διαχείρισης επενδύσεων χειρίζεται τις επενδυτικές διατυπώσεις και εξετάζει τις προϋποθέσεις για τη χρήση της ζήτησης γης,η κατανομή της γης,η μίσθωση της γης,και η μετατροπή της χρήσης της γης.Ταυτόχρονα, για να λάβουν οι παραπάνω διαδικασίες για να βοηθήσει να μειώσει τον αριθμό των διοικητικών διαδικασιών για την ώρα,επειδή οι επενδυτές δεν ακολουθούν τις ισχύουσες διατάξεις των διαδικασιών για τη χρήση της γης.
Επιπλέον,ο νόμος ήταν από τους δήμους και τις κοινότητες να εκδώσει την εγγραφή επενδύσεων αρχή πιστοποιητικό για το σχεδιασμό και τις επενδύσεις αρχή;συμπληρώνουν την κυβέρνηση,ο υπουργός κυβέρνηση του πρωθυπουργού,οι δήμοι,επαρχιακές και περιφερειακές και βιομηχανικές περιοχές,επεξεργασία βιομηχανικών ζωνών,υψηλός-τομείς υψηλής τεχνολογίας,Διαχείριση των επενδυτικών δραστηριοτήτων,και να βελτιώσει το σύστημα υποβολής εκθέσεων των επενδύσεων,εποπτεία και εξέταση των επενδυτικών δραστηριοτήτων.

6.Μεταρρύθμισης στο Βιετνάμ για τις διαδικασίες ξένες επενδύσεις

Οι διατάξεις αυτού του θέματος καθορίστηκαν με βάση κάποια από τις σημαντικές περιεχόμενο του προηγούμενου επενδυτικού νόμου,ενώ η νομιμοποίηση και τη βελτίωση της κυβέρνησης's 2006/08/09 78/2006/ΝĐ-αριθμό CP συμφώνησαν στις ξένες ρυθμίσεις τις επενδύσεις.Επομένως,ο νόμος επιβεβαιώνει ότι οι επενδυτές εφαρμόζουν τις αρχές των ξένων επενδυτικών δραστηριοτήτων με σκοπό την ανάπτυξη,αναπτύξουν και να επεκτείνουν την αγορά;αυξάνουν την ικανότητα να εξάγουν προϊόντα,Υπηρεσίες,εισόδημα σε ξένο νόμισμα;κοντά στη σύγχρονη τεχνολογία,βελτίωση της ικανότητας διαχείρισης και συμπληρώνουν την ανάπτυξη των εθνικών οικονομικών ενέργειας;Ξένες επενδυτικές δραστηριότητες πρέπει να συμμορφώνονται με τον παρόντα νόμο,αποδέχονται τους νόμους της επένδυσης χώρα και το Βιετνάμ έχει να συμμετάσχει στις διεθνείς όρους της συμφωνίας;Βιετνάμ για να επενδύσουν στην ίδρυση της εταιρείας's επενδυτές από τη δέσμευση να φέρει το αποτέλεσμα εκμετάλλευσης των επενδυτικών δραστηριοτήτων.
Ο νόμος έχει ορίσει ότι η ευθύνη του επενδυτή στην κινητοποίηση κεφαλαίων για την υλοποίηση των ξένων επενδυτικών δραστηριοτήτων;να καθορίσει την αρχή των επενδυτών,ευθύνη,για λογαριασμό του κράτους ιδιοκτήτες των μονάδων και την απόφαση για επένδυση,διαχείριση των δραστηριοτήτων μονάδες ξένων επενδύσεων;την ίδια ώρα,με σκοπό τη θέσπιση μηχανισμού εποπτείας και στενή διαχείριση των κεφαλαίων που μεταφέρθηκαν στο εξωτερικό για την υλοποίηση επενδυτικών δραστηριοτήτων,συμπληρώνουν τις νέες ξένες επενδυτικές δραστηριότητες στις διατάξεις των διαδικασιών.
Επιπλέον,ο νόμος έχει συμπληρωθεί με τις ξένες επενδύσεις,όπως:μέσω της αγοράς,πώληση τίτλων,άλλα πολύτιμα εργαλεία και τις επενδύσεις μέσω επενδύσεων σε κινητές αξίες κεφάλαια,ξένων ενδιάμεσων χρηματοπιστωτικών ιδρυμάτων και άμεση συμμετοχή στη διαχείριση των επενδυτικών δραστηριοτήτων και αφήστε το καθοδήγηση της κυβέρνησης με τη μέθοδο αυτή δημιουργεί τη νομική βάση των επενδυτικών δραστηριοτήτων
Vietnam Investment Company
none
none
999999999 http://schema.org/InStock USD 2020-12-31
90out of 100based on 100user ratings
Professional Law Services